ती शहीदहरुलाई के खबर सुनाइदिनु

Filed under: Devi Subedi,Nepali,कविता |

देबी सुवेदी-पेन्सिलभेनिया-अमेरिका

Poet

Poet

नेताभन्दा  पार्टी धेरको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
सेवकभन्दा संस्था धेरको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

जनताभन्दा पार्टी ममताको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
समाजभन्दा संस्था ममताको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

पार्टीभन्दा कुर्शी रसको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
संस्थाभन्दा ओहोदा रसको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

नेतृत्वभन्दा विज्ञप्तिको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
कार्यक्रमभन्दा सभा-महासभाको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

देशभन्दा विदेश प्रेमको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
संस्कृतिभन्दा विकृत  प्रेमको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

एकताभन्दा अनेकताको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
समानता-समताभन्दा आाफन्तावादको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

विवेक भन्दा जबर्जस्ती इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
भलाद्मी भन्दा ठगीको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

दयित्वभन्दा अवसरको इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
कर्तव्यभन्दा अधिकारको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।
सेवाभन्दा ज्यादा मेवा कमाएको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।

तेरोभन्दा मेरो को इतिहास दोहोरिने खबर सुनाइदिनु
हामीभन्दा म र मपाँईत्वको ताजा खबर पुऱ्याइदिनु  ।।

Find us on Facebook